VİZYONUMUZ-MİSYONUMUZ-KALİTE POLİTİKAMIZ

MİSYONUMUZ

 
Sürekli iyileşmek hedefi çerçevesinde mesleğimizle ilgili en son teknoloji ve gelişmeleri hastalarımızın hizmetine sunmak, koruyucu hekimliği ön planda tutarak teşhis ve tedavi hizmetlerinin tümünü merkezimizde vermek, hasta haklarını da gözeterek hastalarımıza gerek fiziki gerekse yaklaşım olarak sıcak bir ortam sunarak memnuniyetlerini en üst düzeyde tutmak.

Bilimsel ve teknolojik gelişmelere paralel olarak, gelecekte olması muhtemel değişimleri görüp; kurum ve personelin adaptasyonunu sağlayarak ve geleceğe yönelik stratejiler geliştirerek rekabet gücünü artırmak, toplumun beklentilerine cevap verecek, memnuniyetlerini en üst düzeye taşıyacak nitelikli hizmetin sunumunu sağlamaktır.


VİZYONUMUZ

 21.Yüzyıl Türkiye'sine yakışır şekilde mesleki her hizmetin hastalarımıza en ideal şekilde verildiği, temel insan haklarına ve hasta haklarına hassasiyet gösterilen bir kurum olmak. Tüm hastalarımızın kendilerini özel ve önemli hissetmesini sağlamak. Örnek alan değil örnek alınan bir sağlık kuruluşu olmak.


KALİTE POLİTİKAMIZ

Önce insan parolasıyla hasta ve çalışanların mutluluğunu, huzurunu ve memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak, kalite yönetim sistemi şartlarına uymak ve etkinliğini sürekli iyileştirip geliştirmek kalite politikamızdır.