İzmir İli Kamu Hastaneleri Birliği Güney Bölgesi Genel Sekreterliği
Narlıdere Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
Güvenlik Raporlama Sistemi
Bildirim Formu
DÖK.KODU.YÖN.FR.13 YAYIN TARİHİ:09.06.2014 REVİZYON NO:00 REVİZYON TARİHİ:- SAYFA NO:1/1
BİRİNCİ BÖLÜM
BİLDİRİMİN KONUSU
  İlaç Güvenliği
  Cerrahi Güvenlik
  Tranfisyon Güvenliği
  Diğer
İKİNCİ BÖLÜM
OLAYI ANLATINIZ
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
VARSA GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİNİZİ YAZINIZ
Güvenlik Sorusu
Kontrol   Değiştir
 
AÇIKLAMA :
* Bildirim formunda yeralan " olayı anlatınız " bölümünün doldurulması zorunlu olup diğer iki bölümün doldurulması
   ise ihtiyaridir. (İsteğe bağlı )
* Çalışanlar, personel ve hasta isminden bağımsız olarak sadece olayın konusu ve olayla ilişkin bilgilere yer verilmelidir.
* Olay ile ilgisi olan çalışanların ve hastaların isimleri için herhangi bir tanımlayıcı kullanılmamalıdır.
* Forma olayın gerçekleştiği bölüm veya birim ismi ile olayın olduğu tarih ve saat bilgileri yazılmamalıdır.
* Bildirim formları , kurallara uygunluk açısından Kalite Yönetim Birimi tarafından değerlendirilecektir.
* Hasta ve çalışanın isminin yer aldığı ve/veya tanımlayıcı bulunan formlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
* Olayın gerçekleştiği bölüm veya birim ismi ile olayın olduğu tarih ve saat bilgileri yer alan formlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
* Kalite Yönetimi Birimince kurallara uygun gönderilen bildirimler Hasta Güvenliği Komitesine iletilmelidir.
* Olay , bildirimi yapanın kendi cümleleri ile anlatılmalıdır.